Новини

Проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19,

по Договор № BG16RFOP002-2.073-25036-C01

Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места

Бенефициент: ШЕФ ТЕЙБЪЛ ООД

Обща стойност: 6 427,82 лв., от които 5 463,65 лв. европейско и  964,17 лв. национално съфинансиране.

Начало: 30.09.2020г.Край: 30.12.2020 г.

Проектът е получил финансиране от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие